U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

370 (2014-2015) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

17 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

370 (2014-2015) nr. 1
370 (2014-2015) nr. 2
370 (2014-2015) nr. 4