U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

370 (2014-2015) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3

Procedureverloop

17 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

370 (2014-2015) nr. 1
370 (2014-2015) nr. 2
370 (2014-2015) nr. 4