U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

18-A (2014-2015) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

18-A (2014-2015) nr. 2
18-A (2014-2015) nr. 3