U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
22 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Onder voorbehoud van de instemming van de leden van de commissie - benoeming van een verslaggever en toelichting
Onder voorbehoud van de instemming van de leden van de commissie - benoeming van een verslaggever en toelichting
2 juni 2015
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met:
- Annick Goossens, beleidsmedewerker Mestbank, en Kevin Grauwels, beleidsmedewerker dienst Mestbeleid, van de Vlaamse Landmaatschappij
- een vertegenwoordiging van Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu
- een vertegenwoordiging van BioForum
- een vertegenwoordiging van Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat
3 juni 2015
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
12 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

372 (2014-2015) nr. 1
372 (2014-2015) nr. 3
372 (2014-2015) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 372 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid