U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Lydia Peeters, Bart Dochy, Jelle Engelbosch en Bart Nevens
372 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
26 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met: - Annick Goossens, beleidsmedewerker Mestbank, en Kevin Grauwels, beleidsmedewerker dienst Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij - Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu, Wim Van Gils, diensthoofd beleid, en Freek Verdonck, beleidsmedewerker Natuurpunt - Kurt Sannen, voorzitter, en Esmeralda Borgo, beleidsmedewerker, BioForum, en Benny Van de Velde, Wervel - Chris Coenegrachts, ondervoorzitter, Georges Van Keerberghen, lid hoofdbestuur, en Toon De Keukelaere, adviseur en dossierhouder mestbeleid, Boerenbond en Hendrik Vandamme, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat
2 juni 2015
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met: - Annick Goossens, beleidsmedewerker Mestbank, en Kevin Grauwels, beleidsmedewerker dienst Mestbeleid, van de Vlaamse Landmaatschappij - een vertegenwoordiging van Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu - een vertegenwoordiging van BioForum - een vertegenwoordiging van Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat
3 juni 2015
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
12 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
29 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

372 (2014-2015) nr. 1
372 (2014-2015) nr. 3
372 (2014-2015) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 372 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Bart Caron
Materie
Gewestaangelegenheid