U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Lydia Peeters, Bart Dochy, Jelle Engelbosch en Bart Nevens
372 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
22 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
3 juni 2015
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
12 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
29 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

372 (2014-2015) nr. 1
372 (2014-2015) nr. 3
372 (2014-2015) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 372 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid