U bent hier

Ontwerp van decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

van de Vlaamse Regering
370 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 juni 2015
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
18 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 juni 2015
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
10 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

370 (2014-2015) nr. 1
370 (2014-2015) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 370 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
88 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid