U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 juni 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
16 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

369 (2014-2015) nr. 1
369 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 369 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jos Lantmeeters
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid