U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

302 (2014-2015) nr. 5
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 mei 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

302 (2014-2015) nr. 1
302 (2014-2015) nr. 2
302 (2014-2015) nr. 3
302 (2014-2015) nr. 5