U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
21 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Voortzetting van de bespreking en stemming
Voortzetting van de bespreking en stemming
30 juni 2015
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

360 (2014-2015) nr. 1
360 (2014-2015) nr. 2
360 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 360 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid