U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
20 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
29 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
2 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
7 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

358 (2014-2015) nr. 1
358 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 358 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details