U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

van de Vlaamse Regering
357 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
27 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
4 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 juni 2015
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
16 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
30 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

357 (2014-2015) nr. 1
357 (2014-2015) nr. 4
357 (2014-2015) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 357 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 69 leden hebben "ja" gestemd
 • 17 leden hebben "neen" gestemd
 • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 16 leden hebben "neen" gestemd
 • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid