U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

van de Vlaamse Regering, verslag door Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jo De Ro, Elke Van den Brandt, Kurt De Loor en Peter Wouters
357 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 mei 2015
Advies parlementaire commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
4 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Vlaamse Jeugdraad - het Kinderrechtencommissariaat - het Vlaams Instituut voor Sport- en Recreatiebeleid (ISB) - de Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV) - de Vereniging voor Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra (VVC) - de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) - de academische wereld - het Netwerk Tegen Armoede
11 juni 2015
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor kinderarmoede, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor flankerend onderwijsbeleid, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Adviesverstrekking aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Regl. art. 34 Adviesverstrekking over de sectorale subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
16 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 juni 2015
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

357 (2014-2015) nr. 1
357 (2014-2015) nr. 2
357 (2014-2015) nr. 3
357 (2014-2015) nr. 4
357 (2014-2015) nr. 5
357 (2014-2015) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 357 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 69 leden hebben "ja" gestemd
 • 17 leden hebben "neen" gestemd
 • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 16 leden hebben "neen" gestemd
 • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid