U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

van de Vlaamse Regering
350 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
20 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
29 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
18 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 juni 2015
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

350 (2014-2015) nr. 1
350 (2014-2015) nr. 1-Addendum
350 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 350 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
88 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: