U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, wat betreft het invoeren van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten

351 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

8 mei 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
13 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 mei 2016
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 mei 2016
Behandeling in samenhang in commissie.
Advies Raad van State gevraagd.
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 juni 2016
26 oktober 2016
Impliciet verworpen.

Documenten

351 (2014-2015) nr. 1
351 (2014-2015) nr. 2
351 (2014-2015) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid