U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
12 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
26 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met: - Anne Martens, arrondissementscommissaris West-Vlaanderen - Jan Rodts en Nicolas Brackx, Vogelbescherming Vlaanderen - Wim Van Gils en Anke Geeraerts, Natuurpunt - Hans-Kristof Carême, Hubertus Vereniging Vlaanderen - Philippe Casier, Landelijk Vlaanderen - Rudy Gotzen, Boerenbond en Hendrik Vandamme Algemeen Boerensyndicaat
9 juni 2015
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met: - Anne Martens, arrondissementscommissaris West-Vlaanderen - Jan Rodts, Vogelbescherming Vlaanderen - Wim Van Gils en Anke Geeraerts, Natuurpunt - Hans-Kristof Carême, Hubertus Vereniging Vlaanderen - Landelijk Vlaanderen - Rudy Gotzen, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat
16 juni 2015
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
30 juni 2015
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

344 (2014-2015) nr. 1
344 (2014-2015) nr. 5
344 (2014-2015) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 344 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
86 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid