U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

342 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
13 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
20 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 mei 2015
Ingetrokken
Overgenomen
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

342 (2014-2015) nr. 1
342 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 342 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Bart Nevens
Dossiers