U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

van de Vlaamse Regering
340 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
8 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
3 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
12 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
30 juni 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

340 (2014-2015) nr. 1
340 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 340 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 9 leden hebben "neen" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben "neen" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Marnic De Meulemeester en Kurt De Loor
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid