U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
4 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
12 mei 2015
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 mei 2015
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 mei 2015
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 mei 2015
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
2 juni 2015
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
15 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata).

Documenten

333 (2014-2015) nr. 1
333 (2014-2015) nr. 1-Addenda
333 (2014-2015) nr. 2
333 (2014-2015) nr. 3
333 (2014-2015) nr. 4
333 (2014-2015) nr. 5
333 (2014-2015) nr. 6
333 (2014-2015) nr. 7
333 (2014-2015) nr. 8
333 (2014-2015) nr. 9
333 (2014-2015) nr. 10
333 (2014-2015) nr. 11
333 (2014-2015) nr. 12

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 333 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 70 leden hebben "ja" gestemd
 • 25 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 66 leden hebben "ja" gestemd
 • 23 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: