U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht

van de Vlaamse Regering
331 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 mei 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
16 juni 2015
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Voortzetting van de bespeking en stemming
Voortzetting van de bespeking en stemming
30 juni 2015
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

331 (2014-2015) nr. 1
331 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 331 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid