U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs met betrekking tot het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs

van de Vlaamse Regering
324 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
28 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 april 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
21 mei 2015
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
19 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

324 (2014-2015) nr. 1
324 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 324 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid