U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
28 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 april 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
21 mei 2015
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
10 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
19 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
21 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

325 (2014-2015) nr. 1
325 (2014-2015) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 325 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid