U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
28 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
30 april 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
21 mei 2015
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
10 juni 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
19 juni 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
21 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

325 (2014-2015) nr. 1
325 (2014-2015) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 325 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid