U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen

van de Vlaamse Regering, verslag door Jos Lantmeeters
316 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
11 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

316 (2014-2015) nr. 1
316 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 316 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jos Lantmeeters
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid