U bent hier

Ontwerp van decreet houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
311 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
17 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 april 2015
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
28 april 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
5 mei 2015
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
29 mei 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
19 juni 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

311 (2014-2015) nr. 1
311 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 311 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid