U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen betreft

van de Vlaamse Regering, verslag door Ingeborg De Meulemeester
313 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
30 april 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 mei 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juni 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

313 (2014-2015) nr. 1
313 (2014-2015) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 313 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid