U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 maart 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
2 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
10 april 2015
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
28 april 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
13 mei 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 mei 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
23 juni 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

302 (2014-2015) nr. 1
302 (2014-2015) nr. 2
302 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 302 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid