U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

van Willy Segers, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
302 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 maart 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
2 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 april 2015
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
28 april 2015
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
29 mei 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
23 juni 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

302 (2014-2015) nr. 1
302 (2014-2015) nr. 2
302 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 302 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid