U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van geografische spreiding van Vlaamse overheidsmiddelen, in het bijzonder in relatie tot het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)

van Ingrid Lieten, Rob Beenders en Els Robeyns
297 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

25 maart 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 maart 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 april 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 april 2015
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

297 (2014-2015) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Jos Lantmeeters