U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

van de Vlaamse Regering
293 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 maart 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
25 maart 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
1 april 2015
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
2 april 2015
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
22 april 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
24 april 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
7 mei 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

293 (2014-2015) nr. 1
293 (2014-2015) nr. 3
293 (2014-2015) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 293 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben "neen" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid