U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 14 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

217 (2014-2015) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 maart 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

217 (2014-2015) nr. 1
217 (2014-2015) nr. 2
217 (2014-2015) nr. 3