U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verslag van de gedachtewisseling over het evaluatierapport van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies

263 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

25 februari 2015

Documenten

263 (2014-2015) nr. 1

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details

Verslaggever
Dossiers