U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 februari 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3 maart 2015
Advies Raad van State gevraagd
Advies SARC gevraagd
11 maart 2015
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
23 maart 2015
Advies Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontvangen
24 maart 2015
Advies Raad van State ontvangen
26 maart 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
8 mei 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
26 mei 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

261 (2014-2015) nr. 1
261 (2014-2015) nr. 2
261 (2014-2015) nr. 3
261 (2014-2015) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 261 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Sabine de Bethune
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid