U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya op 29 oktober 2010, alsmede met zijn bijlage

112 (2014-2015) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

9 februari 2015
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

112 (2014-2015) nr. 1
112 (2014-2015) nr. 2

Meer details

Verslaggever