U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Vera Jans en Tine van der Vloet
226 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 februari 2015
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 februari 2015
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
20 maart 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
9 april 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

226 (2014-2015) nr. 1
226 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 226 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Caroline Croo en Cindy Franssen
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid