U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 14 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans, Lies Jans, Katrien Schryvers en Caroline Croo
217 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 januari 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2 februari 2015
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10 februari 2015
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
24 februari 2015
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
20 maart 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
9 april 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

217 (2014-2015) nr. 1
217 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 217 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 115 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Griet Coppé en Lorin Parys
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid