U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Evaluatie van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

202 (2014-2015) nr. 1

Procedureverloop

12 januari 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
23 januari 2015
Te behandelen in
  • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 maart 2015
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Afgehandeld in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Gedachtewisseling met Tom Nulens, coördinator van het team grond- en pandenbeleid van het Agentschap Wonen-Vlaanderen
19 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Gedachtewisseling met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Documenten

202 (2014-2015) nr. 1
202 (2014-2015) nr. 2
202 (2014-2015) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Mercedes Van Volcem