U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Evaluatie van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

202 (2014-2015) nr. 1

Procedureverloop

12 januari 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
15 januari 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 januari 2015
Te behandelen in
  • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 maart 2015
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Afgehandeld in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

202 (2014-2015) nr. 1
202 (2014-2015) nr. 2
202 (2014-2015) nr. 3