U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

van de Vlaamse Regering
190 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 december 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 februari 2015
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 februari 2015
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 maart 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
7 april 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

190 (2014-2015) nr. 1
190 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 190 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Herman Wynants
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid