U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 december 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

187 (2014-2015) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 187 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
  • 10 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid