U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 december 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 december 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

187 (2014-2015) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 187 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
  • 10 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid