U bent hier

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2013

van de Vlaamse Regering
23 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 november 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 november 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 december 2014
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 januari 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 maart 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
13 maart 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
2 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

23 (2014-2015) nr. 1
23 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet van de algemene rekening 23 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid