U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs

van de Vlaamse Regering
124 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
12 november 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 november 2014
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
22 januari 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 februari 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
20 maart 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

124 (2014-2015) nr. 1
124 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 124 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid