U bent hier

Ontwerp van decreet tot instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor de Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 oktober 2013

van de Vlaamse Regering
121 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
18 november 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 november 2014
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
9 december 2014
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
7 januari 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
16 januari 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
3 februari 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

121 (2014-2015) nr. 1
121 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 121 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid