U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
31 oktober 2014
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
4 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
5 november 2014
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Brussel van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever en toelichting
6 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Wonen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Media, Jeugd en Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Benoeming van een verslaggever en toelichting
12 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Brussel van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Bevoegdheid Energie van mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
13 november 2014
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Wonen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Media van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Bespreking
17 november 2014
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Voortzetting van de bespreking
18 november 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Indicatieve stemming
Bevoegdheid Toerisme van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming
19 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse Rand van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
20 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Jeugd van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
25 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Voortzetting bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
26 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse Rand van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Voortzetting bespreking
27 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Media en Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Media, Cultuur en Jeugd van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, en bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Kennisneming van de verslagen van de vakcommissies Artikelsgewijze bespreking en stemming
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
10 juni 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2014-2015) nr. 1
19 (2014-2015) nr. 1-Bijlagen
19 (2014-2015) nr. 4-A
19 (2014-2015) nr. 4-B
19 (2014-2015) nr. 4-C
19 (2014-2015) nr. 4-D
19 (2014-2015) nr. 4-E
19 (2014-2015) nr. 4-F
19 (2014-2015) nr. 4-G
19 (2014-2015) nr. 4-H
19 (2014-2015) nr. 4-I
19 (2014-2015) nr. 4-J
19 (2014-2015) nr. 4-K
19 (2014-2015) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 83 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 80 leden hebben "ja" gestemd
 • 28 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Manuela Van Werde, Yamila Idrissi, Mercedes Van Volcem, Katia Segers, Ann Soete, Joris Poschet, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Sabine Vermeulen, Annick De Ridder, Lode Ceyssens, Caroline Gennez, Vera Celis, Sofie Joosen, Jan Van Esbroeck, Nadia Sminate, Bart Van Malderen, Michel Doomst en Piet De Bruyn
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid