U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

van de Vlaamse Regering
18 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 oktober 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
31 oktober 2014
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 november 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
18 februari 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 18 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid