U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

van de Vlaamse Regering
18 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
31 oktober 2014
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 november 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
18 februari 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Lieve Maes en John Crombez
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid