U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2013

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2014) nr. 1

Procedureverloop

24 september 2014
Te behandelen in
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
  • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
  • Commissie voor Onderwijs
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
7 oktober 2014
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 oktober 2014
In behandeling in
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
  • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Afgehandeld in
  • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 oktober 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Leefmilieu Ruimtelijke Ordening Gedachtewisseling met mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en de heer Bart Weekers, Vlaams Ombudsman.
21 oktober 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Overheidsorganisatie Gedachtewisseling met mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en met de heer Bart Wekers, Vlaams Ombudsman
8 januari 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Afgehandeld in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Onderwijs Gedachtewisseling met mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, en de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman

Documenten

41 (2014) nr. 1
41 (2014) nr. 2
41 (2014) nr. 3
41 (2014) nr. 4
41 (2014) nr. 5
41 (2014) nr. 6
41 (2014) nr. 7