U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya op 29 oktober 2010, alsmede met zijn bijlage

van de Vlaamse Regering
112 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
13 november 2014
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
3 februari 2015
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
25 februari 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
6 maart 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
9 april 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

112 (2014-2015) nr. 1
112 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 112 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid