U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

van de Vlaamse Regering
101 (2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juli 2014
Verstuurd naar de voorzitter
5 augustus 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 september 2014
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
22 januari 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
11 februari 2015
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
27 februari 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
13 maart 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

101 (2014) nr. 1
101 (2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 101 (2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid