U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

van de Vlaamse Regering, verslag door Jenne De Potter
101 (2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juli 2014
Verstuurd naar de voorzitter
5 augustus 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 september 2014
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
22 januari 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 februari 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
13 maart 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

101 (2014) nr. 1
101 (2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 101 (2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jenne De Potter
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid