U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009

2506 (2013-2014) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 april 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2506 (2013-2014) nr. 1
2506 (2013-2014) nr. 2
2506 (2013-2014) nr. 3