U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

2394 (2013-2014) nr. 6
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 april 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2394 (2013-2014) nr. 1
2394 (2013-2014) nr. 2
2394 (2013-2014) nr. 3
2394 (2013-2014) nr. 5
2394 (2013-2014) nr. 6