U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds

2509 (2013-2014) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 april 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2509 (2013-2014) nr. 1
2509 (2013-2014) nr. 2
2509 (2013-2014) nr. 3