U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

van de Vlaamse Regering
19 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 april 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 april 2014
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering
Beraadslaging
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
9 juli 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2013-2014) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 37 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid