U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 april 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 april 2014
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
24 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
9 juli 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

19 (2013-2014) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 37 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid