U bent hier

Motie tot besluit van de op 10 april 2014 door mevrouw Elisabeth Meuleman en de heren Jo De Ro en Boudewijn Bouckaert, en de heer Wim Wienen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, respectievelijk over de informatie door de minister verstrekt naar aanleiding van de discussie over de afsprakennota met de netten betreffende het capaciteitsprobleem in het onderwijs, en over de gevolgen van het niet akkoord gaan van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) met de clausule in de afsprakennota betreffende de verdelingswijze van de middelen in het licht van de aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs

van Elisabeth Meuleman, Jo De Ro en Boudewijn Bouckaert
2528 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 april 2014
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2528 (2013-2014) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2528 (2013-2014) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 22 leden hebben "ja" gestemd
  • 65 leden hebben "neen" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: