U bent hier

Motie tot besluit van de op 10 april 2014 door mevrouw Elisabeth Meuleman en de heren Jo De Ro en Boudewijn Bouckaert, en de heer Wim Wienen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, respectievelijk over de informatie door de minister verstrekt naar aanleiding van de discussie over de afsprakennota met de netten betreffende het capaciteitsprobleem in het onderwijs, en over de gevolgen van het niet akkoord gaan van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) met de clausule in de afsprakennota betreffende de verdelingswijze van de middelen in het licht van de aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs

van Wim Wienen, Katleen Martens en Wim Van Dijck
2527 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 april 2014
Motie (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
23 april 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

2527 (2013-2014) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2527 (2013-2014) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 15 leden hebben "ja" gestemd
  • 65 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: