U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen

van de Vlaamse Regering
2523 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 april 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
22 april 2014
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
23 mei 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2523 (2013-2014) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2523 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid