U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

2377 (2013-2014) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 april 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2377 (2013-2014) nr. 1
2377 (2013-2014) nr. 2
2377 (2013-2014) nr. 3