U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, en het voorstel van decreet houdende legislatieve validatie van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

2271 (2013-2014) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 april 2014

Documenten

2271 (2013-2014) nr. 1
2271 (2013-2014) nr. 2
2271 (2013-2014) nr. 3
2271 (2013-2014) nr. 4
2271 (2013-2014) nr. 6
2271 (2013-2014) nr. 7

Verbonden initiatieven

Meer details